يكشنبه 15 تیر ماه 1399
 
   
تعمیرات یو پی اس

بدیهی است پیشرفت روزافزون تکنولوژی سبب گردیده است اهمیت و نیاز به حفاظت از تجهیزات

حساس و گران قیمت الکترونیکی ، اطلاعات شبکه های کامپیوتری ،مخابراتی و صنعتی بیش از پیش

مورد توجه قرار میگیرد .

دستگاههای ups   نیز همواره نیاز به کنترل و مراقبت دارند وسرویس و نگهداری به موقع سبب

افزایش عمر مفید و کارکرد بهینه دستگاههای ups  وباتری ها میگردد.

این شرکت دارای کادر مجرب و متخصص با دانش و تجربه کافی و مجهز به تجهیزات فنی روز بوده و

در این زمینه کلیه خدمات لازمه ،ائم از سرویس و نگهداری و تعمیر انواع مختلف UPS  را انجام

میدهد.

 
 
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا